Register your Account

Sign Up with us and enjoy!

A password will be e-mailed to you.

Turkish Login

Green Card Çekiliş (DV) Programı Hakkında

Green Card Çekilişi 1965 Göç Kanunu temel alınarak düzenlenmiştir. Parlamento kararıyla yasalaştırılan bu kanun ile göçmenlik seçim sürecinde ırk, etnik köken ve ulusal köken ayrımı yapılmadan her ülke için belirli sayıda Green Card şansı tanınmıştır. Şuanda Birleşik Devletlerde ikamet eden bu göçmen aileler memleketlerindeki aile mensuplarının Amerika’da yasal olarak yaşaması için Green Card alabilmelerini talep edebiliyorlardı.

Başlarda 1965 Göç Kanunu özellikle Avrupa’dan gelen göçleri kabul ediyordu. Fakat, göçmenlik seçiminde etnik köken ve ulusal köken ayrımı ortadan kaldırıldığı için 1975 yılı itibariyle Amerika’ya göç edenlerin yaklaşık 2/3′ü Asyalı ve Latin Amerikalıydı. 1978 yılında ABD Kongresi Amerika’ya göç edenler için batı yarıküredeki ülkeleri de kapsayan bir kanun hazırladı.

İlk Green Card Çekilişi

Green Card çekiliş hakkını zorlukla elde eden ve çoğunluğu İrlandalı olan yakın aile üyeleri 1965 Göç Kanununun öngördüğü düzenlemelere yeni çalışma izni gereksinimlerinin eklenmesini ısrarla istediler. Sonuç olarak geçici, göçmen olmayan vizelerini alan bir çok İrlandalı ellerindeki turist vizesi ile Birleşik Devletlerde kaldılar.

1970′li yıllarda Amerika’ya göç etmek isteyen çok sayıda İtalyan birikmişti. İtalyan ve İrlandalı Amerikan seçmenleri temsil eden yetkililer bir araya gelerek daha fazla göçmenin Birleşik Devletlere gelmesine yardımcı oldu. Bunlar iki argümandan yararlandılar:

  1.  ”Yeni nesil göçmenlerin” yeni konseptini tanıtmak. Bu görüş genç ve bekar göçmenlerin bu vize kategorisi altında göç etmelerine ve işçi gereksinimlerinden muaf tutulmalarına izin verecekti;
  2. Daha önceden gelmiş olan eski göçmenler ve Amerika’ya sağladıkları büyük katkılar hakkında konuşmak.

ilk Green Card Çekilişinin doğduğu 1986 Göçmenlik Reformu ve Denetimini geçinceye kadar durum farklıydı. Kongre üyesi Brian J. Donnelly ve Senatör Edward Kennedy NP-5 programını oluşturdu ve bu program ilk 10,000 başvuruya Birleşik Devletler için Green Card verecekti. Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı’na 1987 yılındaki 7 günlük kayıt süresince 1.4 milyondan fazla başvuru geldi. Başvurular arasında en çok Green Card Çekilişi kazanan ilk üç ülke şöyleydi; İrlanda (3,112), Kanada (2,078) ve Birleşik Krallık (1,181).

Green Card Çekilişinin Genişletilmesi

1990 Göç Kanunu geçtikten sonra Green Card Çekilişi iki şekilde değiştirildi:

  1. İlave 30,000 Green Card daha tahsis edilerek toplamda 40,000 e ulaşıldı.
  2. Erken gelen oturur mantığındaki bir programdan gerçek bir çekilişe dönüştürüldü. Başvurulara birer numara atanıyordu ve bilgisayar toplam alınan başvurular arasından rastgele numaralar seçiyordu.

1995 yılında Green Card Çekilişine bir yenilik daha gelerek 10,000 vize daha eklendi. 50,000 Green Card Birleşik Devletlere göç havuzunda daha az temsil edilen ülkelere tanınan nihai sayıydı.

Sonuç

1960 ve 1970′li yıllarda İrlandalı ve İtalyan göçmenlerin Birleşik Devletlerde yaşadıkları sorunlara yönelik hazırlanan çözüm ile dünyada yayınlanan en ünlü programlardan birisi haline geldi. Birleşik Devletler Green Card Çekilişi yapan ve yabancıların Green Card kazanarak Amerikan Rüyasını gerçekleştirmeleri için bir şans tanıyan tek ülkeydi.

1965 Göç Kanunu birinci veya ikinci nesil göçmen olarak beş Amerikalının birinde göç fenomeni oluşturdu. Birleşik Devletler dünyada çok sayıda farklı kültürlerin bir arada bulunduğu ülkelerden birisidir. Aslında, Amerika’da 300′den fazla dil konuşulmakta ve her bölge temsil edilmektedir.