Register your Account

Sign Up with us and enjoy!

A password will be e-mailed to you.

Turkish Login

Usafis Kuruluşu ABD Göçmenlik Tanımlamaları’nın yeni sözlüğünü sunuyor. Sözlük kısmında yer alan göçmenlikle ilgili ve yasal terimler ABD göçmenliği ile ilgili terimi ve kısaltmaları anlamanıza yardımcı olacaktır.

ABD göçmenlik işlemlerinde ve Green Card Çekiliş Başvuru prosedürlerinde kullanılan kelimeler günlük kelimeler değildir. Göçmenlikle ilgili terimler genellikle özel kelimelerdir ve bunların anlamları acemi katılımcılar için her zaman basit değildir. Terimler arasındaki farkları öğrenmek ve ABD göçmenlik işlemlerini daha iyi anlayabilmek için ABD Göçmenlik tanımlamaları sözlüğünü kullanabilirsiniz.

A

Refakatçi Akraba

Bakınız ‘İkincil Lehdar’.

Statü Düzenlemesi (AOS)

Bir kişi ABD’ye girdiğinde kendisine ülkeyi ziyaret sebebi üzerine belirli bir statü verilir. Örneğin öğrenci vizesine sahip olan bir kişiye ABD’de okumasına izin verecek olan öğrenci statüsü verilir.

Göçmen olmayan statüsüne sahip bir kişi green card başvurusunda bulunduğunda buna statü düzenlemesi denir. Örneğin: Öğrenci statüsü ile ABD’ye giriş yapan bir kişi daha sonradan evlenerek ABD vatandaşlığı aldığında green karta bu evlilik üzerine başvuruda bulunur.

Lütfen bir göçmen olmayan statü tipini başka bir göçmen olmayan statü tipine değiştirmeye statü değişikliği adı verildiğine dikkat edin. Örneğin: öğrenci statüsünden H-1B statüsüne (geçici işçi statüsü) değiştirilmesi.

Giriş

Giriş, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Memuru (CBP) tarafından Amerika Birleşik Devletlerine yasal olarak onaylanan girişi tanımlar. Gümrük kapısında CBP bir Form I-94 (Varış/Ayrılma Kartı) formu verir ve bu form ABD’de bulunmanıza izin verilen süre ve yasal statüyü belirtir

Söz Verme

Statünüzü green carda düzenlemek ve ülkeden ayrılmak istediğinizde ABD’ye tekrar giriş için özel bir izin gerekir. Buna Söz Verme denir. Green Card katılımcıları ve onların 21 yaş altındaki çocukları Birleşik Devletlerden ayrılmadan önce Söz Verme işlemlerini tamamlamalıdır (zaten geçici işçi statüsüne sahip değillerse örneğin H veya L statüsü). Eğer değillerse Statü Düzenlemesi (AOS) başvuruları göçmenlik kurumu tarafından iptal edilebilir.

Destek Yeminli Beyanı

Bir Amerikan vatandaşı tarafından yabancı uyruklu bir kişinin ABD’ye girişi üzerine bu kişinin ABD’de kalacağı süre içerisinde ABD hükümeti mali yardımlarını talep etmesini önlemek amacıyla kendisine mali destek sağlayacağını taahhüt eden bir belgedir. ABD vatandaşı (“sponsor”) aile bazında Göçmenlik Vizesi başvuru kısmı olarak (ve bazı sınırlı çalışma koşullarında) söz vermelidir.

B

Lehdar

Lehine bir dilekçe doldurulmuş olan kişidir. Örneğin: Bir ABD vatandaşı kadın kocası için bir başvuru dosyası oluşturduğunda, kendisi dilekçe sahibidir ve kocası Green Card’a başvurmaya yetkisi olan lehdardır.

İyi Niyetli İşveren

Bu USCIS gereksinimlerini karşılayan yabancı uyruklu kişilerin ABD’de çalışmasını destekleyen bir Amerikan işvereni tanımlamaktadır. İşverenler finansal stabiliteyi ve düzenli şirket çalışmalarını kanıtlamak durumundadır.

İyi Niyetli Evlilik

Bu terim ABD’ye giriş için sahte evliliği değil, gerçek bir evliliği ifade etmektedir.

C

Önyargısız İptal

Büyükelçilik veya Konsolosluğun iptal damgası vizede yönetimsel bir yanlışlık olduğunu veya vizenin kopya olduğunu belirtir. Bu pasaporttaki diğer vizelerin geçerliliğini etkilemez ve gelecekteki vize başvurularında önyargı oluşturmaz.

Dosya Numarası

Ulusal Vize Merkezi (NVC) tarafından göçmenlik vize başvuruları için verilen numaradır. Bu numara aile esasına veya işçi esasına göre ya da DV Çekilişi kazananlara, tüm kalıcı oturma iznine sahip kişilere verilir.

Statü Değişikliği

Statü Değişikliği göçmen olmayan vizesi (örneğin öğrenci vizesi) ile Birleşik Devletlere yasal olarak giren ve bu süre içerisinde ABD’den ayrılmaya gerek kalmadan başka bir göçmen olmayan vize sınıfına (örneğin geçici deneyimli işçi statüsüne) geçmeyi ifade eder.

Şartlı Oturma

USCIS 2 yıl boyunca şartlı Green Cardlar ile iki göçmenlik grubu sunuyor. 2 yıllık periyodun bitiminden birkaç ay önce Green Card evliliğe dayalı şartlı oturma için Form I-751 ile “Şartlı Statünün Kaldırılması” adı verilen bir prosedür ile yenilenmelidir (yatırımcı Green Card için koşullu statüyü kaldırmak için Form I-829).

Konsolosluk Görevlisi

Vize ve pasaportların çıkartılması gibi konsolosluk işleriyle ilgilenmek için Birleşik Devletler hükümeti tarafından atanan çalışandır. Konsolosluk görevlileri kimlerin vize başvurusu için uygun olup olmadığına karar veren ve Dışişleri Bakanlığı adına çalışan insanlardır.

Konsolosluk İşlemleri

Yerel ABD konsolosluğu aracılığıyla yabancı bir ülkede vize veya Green Card başvurusu işlemidir. Örneğin bir ABD vatandaşı ABD dışında başka bir ülkede vatandaş olmayan kimse ile evlendiğinde, ABD vatandaşı olmayan kişi konsolosluk işlemleriyle Green Card için başvuruda bulunmak durumunda kalacaktır.

Konsolosluk

Birleşik Devletler hükümetine bağlı olan ve genellikle ABD Büyükelçiliğinin içerisinde yer alan ve konsolosun çalıştığı resmi kurumdur.

Gümrük & Sınır Koruma (CBP) Memuru

Gümrük ve Sınır Koruma Memurları yabancıların Birleşik Devletlerde yasal olarak kalacağının nihai kararının verilmesi için Birleşik Devletler Giriş Noktalarında bulunan görevlilerdir ve giriş Form I-94 sunulması üzerine kayıt edilecektir. CBP memurları seyahat eden kişinin ABD’ye giriş hakkı olup olmadığına daha detaylı olarak bakılması için ikinci bir araştırma başlatma yetkisine sahip kişilerdir.

D

Giriş Reddi

Birleşik Devletlere giriş bir veya daha fazla nedenden ötürü Gümrük ve Sınır Koruma Memurları tarafından reddedilebilir. Örneğin sahtekarlık şüphesi, yasal olarak göçmenlik niyetinde olma şüphesi vb.

Vize Reddi

Birleşik Devletlere giriş için yapılan vize talebinin ABD Konsolosu tarafından reddedilmesi. Lütfen USCIS tarafından önceki onayın alınmış olmasına rağmen konsolosun bir vize talebini reddetme hakkı olduğunu unutmayın.

Dışişleri Bakanlığı

ABD hükümetinin tüm dünyadaki ABD büyükelçiliklerinden ve konsolosluklarından sorumlu bakanlığıdır.

Sınır Dışı Etme

Ayrıca “uzaklaştırma” olarak da bilinir ve bir kişinin Birleşik Devletlerden sınır dışı edilmesini ifade edilir. Sınır dışı etme işlemleri genellikle bir göçmenlik mahkemesi tarafından yürütülür. ABD’den sınır dışı edilen kişiler istisnai bir durum olmadıkça genellikle 5 yıl içinde ülkeye girişleri engellenen kişilerdir.

İkincil Lehdar

Bir kişinin vize veya Green Card almaya uygun refakatçi akrabaları; çekirdek aile fertleri; eşleri ve çocuklarıdır (21 yaşının altında). İkincil lehdarlar genellikle ailevi ilişkilerden dolayı asıl kişiyle aynı tipte vize veya Green Card sahibi olabilirler. Çekirdek Aile kategorisi altında (aşağıya bakınız) ikincil lehdarlara izin verilmez.

İç Güvenlik Bakanlığı – DHS

2002 yılında kurulmuş olan İç Güvenlik Bakanlığı iç güvenlik kurum ve kuruluşlarını örneğin ABD Gümrüklerini, Sahil Korumayı, Yurttaşlık ve Göçmenliği ve Giriş Noktalarını vb koordine eder.

Çift Amaç

“”Çift amaç” göçmen olmayan statüsünü koruyarak düzenli bir şekilde gelecekti ülkeye zaman zaman gelip gidileceğini belirtir. Çift Amaç H-1 ve L-1 gibi çeşitli vize sınıflandırmaları çatısı altında tanınan bir doktrindir.

Statü Süesi (D/S)

Statü Süresi bir ABD Göçmen Müfettişi tarafından Amerika Giriş Noktalarında yabancı uyruklu kimselere verilen I-94 belgelerinde kayıt edilen terimdir. Bu damga bir yabancı kimsenin Birleşik Devletlerde yasal olarak ne kadar kalacağını gösterir.

DV Çekilişi

Diversity Göçmen Vizesi Çekilişi (DV Çekilişi) yıllık dünya çapında 50,000 green cardın dağıtıldığı bir çekiliştir.

E

EB-1 Çalışma Tabanlı Göç

Bu bir çalışma tabanlı green card sınıflandırmasıdır. Aşağıdaki kişiler bu tip green carda başvuruda bulunabilirler: (1) bilim, sanat, eğitim, ticaret veya atletizm gibi alanlarda sıradışı beceri gösteren insanlar; (2) profesörler veya araştırmacılar; ve (3) çok uluslu yöneticiler.

EB-2

EB-2 sınıflandırması Amerikan ilgi veya huzuruna gerçekten fayda sağlayacak olan bilim, sanat veya ticaret alanlarında ileri derece veya eşdeğerine ya da istisnai becerilere sahip yabancı uluslu kişilere açıktır.

EB-3

Bu sınıflandırma en az üniversite mezunu profesyonellere; iki yıl deneyim kazanmış yabancı uyruklu kimselere; Birleşik Devletlerde bulunmayan nitelikli işçiler için emek harcayanlar veya deneyimsiz işçiler için açıktır.

EB-4

EB-4 sınıflandırması özel göçmen din görevlileri ve diğer özel sınıflandırmalar örneğin dayak mağduru kadınlar için açıktır.

EB-5 Yatırım Yoluyla Göçmenlik

EB-5 sınıflandırması Amerikalılar için yatırım oluşturma ve/veya belirli sayıda iş sağlama ile yeni veya mevcut bir kuruluşta önemli ticari yatırımlar yapmış veya yapmakta olan yabancı kimseler için açıktır.

Çalışma İzin Kartı (EAD)

EAD J-1, A-1, E-1, E-2 ve L-1 vizelerine sahip olan kişilerin eşleri için verilen çalışma iznidir. Bu neredeyse Green Card kadar esnektir. Bir EAD almak için I-765 formunu doldurmanız gerekir.

Değişim Ziyaretçisi (J-1)

A J-1 Değişim Ziyaretçisi eğitim, mesleği eğitim veya bilimsel araştırma değişim programına katılan yabancı uyruklu kimsedir.

Uzatma

ABD’de dilekçe sahibinin statüsünü uzatmak içindir.

F

Aile İlk Tercihi

Aile ilk tercihi 21 yaşının üzerinde yabancı uyruklu bekar çocukları için bir LPR vizesine sahip Amerikan vatandaşı tarafından takip edilir.

Aile İkinci Tercihi

Aile ikinci tercihi yabancı uyruklu eşi ve 21 yaşının altındaki çocuğu ve 21 yaşının üzerindeki bekar çocuğu için bir LPR vizesine sahip Amerikan vatandaşı tarafından takip edilir.

Aile Üçüncü Tercihi

Aile üçüncü tercihi 21 yaşının üzerinde yabancı uyruklu evli çocukları için bir LPR vizesine sahip Amerikan vatandaşı tarafından takip edilir.

Aile üçüncü tercihi 21 yaşının üzerinde yabancı uyruklu evli çocukları için bir LPR vizesine sahip Amerikan vatandaşı tarafından takip edilir.

Aile Dördüncü Tercihi

Aile dördüncü tercihi yabancı uyruklu kardeşler, onların eşleri ve çocukları için bir LPR vizesine sahip Amerikan vatandaşı tarafından takip edilir.

Nişanlı Vizesi

K-1 Nişanlı Vizesi nişanlı kişilerin veya bir Amerikan vatandaşıyla evlenme sözü vermiş kişilerin ABD’ye girişine izin veren göçmen olmayan vize türüdür. Düğün giriş tarihinden 90 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir.

G

Green Card/GC

Green Card hak sahibinin Birleşik Devletlerde kalıcı olarak oturması ve çalışması için özel bir izindir.

Resmi ABD Hükümet Programı.

Hükümet Green Card Çekiliş programı Göçmenlik ve Uyruk Yasası altında düzenlenen ve ABD Kongresi tarafından onaylanan bir programdır.

I

Çekirdek Aile Kategorisi

Bir ABD vatandaşının eşi, bekar çocuğu (21 yaş altı) veya 21 yaşından büyük bir ABD vatandaşının ebeveynleri bir öncelik numarasını beklemek zorunda olmadan çekirdek aile vizesi alabilir.

Göçmen Vizesi

Kalıcı olarak ABD’de yaşamak isteyen bir kişi için düzenlenen vizedir. Bir kişinin göçmen vizesi alabilmesi için genellikle ailevi bağlar veya istihdam gibi belirli gereksinimleri karşılaması gerekir.

Uygun görülmeme

Bazı göçmenler sicil, sağlık, finansal durum veya topluma karşı oluşturduğu tehlikeler gibi nedenlerden dolayı ABD yetkilileri tarafından kabul edilmeyebilir veya uygun görülmeyebilir. Bazı durumlarda uygun görülmeme durumları bir avukat yardımıyla aşılabilir.

Şirket İçi Nakil Vizesi (L-1)

L-1 Vizesi çok uluslu şirketlerin yöneticilerini ve uzmanlarını geçici süre ile Birleşik Devletlere gönderme fırsatlarına izin vermek içindir.

ABD Green Card Çekilişine alternatif olarak vatandaş olmanıza yardımcı olabilecek bir diğer yoldur. ABD Göçmenlik Çekilişi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

J

J-1 Ataması

J-1 Değişim Ziyaretçisi Ataması  bir şirketin belirli eğitim programlarına J-1 sponsorluğu sağladığının onay belgesidir.

J-1 Sponsoru

Yabancı uyruklu kimselerin ABD’de bir mesleki eğitim programına katılması için sponsor olan ABD kuruluşudur.

L

Çalışma Onayı (LC)

Çalışma Onayı yabancı uyruklu kişilerin ABD’de belirli alanlarda çalışma izni alabilmesi için takip etmekle yükümlü oldukları süreçtir.

Çalışma Koşulları Uygulaması (LCA)

Tüm H-1B vizesi dilekçe sahipleri vize onayı almak amacıyla Çalışma Bakanlığı’ndan LCA adı verilen ilk izne başvurmalı ve almalıdırlar.

Yasal Kalıcı Oturma İznine Sahip Kimse(LPR)

Yasal Kalıcı Oturma İznine Sahip Kimse bir ABD vatandaşı olmayan ve yasal olarak ABD’de ikamet eden kişidir. Tüm LPR’lerin bir Green Card’a sahip olması ve yanlarında taşıması gerekir.

Yasal Statü (Statü İçi/Statü Dışı)

Bu ABD’ye girişin üzerine verilen statünün şartlarıyla ilgilidir. Örneğin, tam zamanlı çalışma iznine ve öğrenci vizesine sahip olan yabancı uyruklu birisiyseniz ancak çalışmıyorsanız durumunuz “statü içi” olarak değerlendirilir. Eğer amcanızın dükkanında tam zamanlı çalışıyor ve eğitiminize devam etmiyorsanız “statü dışı” olarak değerlendirilirsiniz.

N

Ulusal Vize Merkezi (NVC)

Portsmouth, New Hampshire’da bulunan Ulusal Vize Merkezi (NVC) ABD Büyükelçilikleri ve Konsolosluklarına göçmen vizesi için başvuracak olanlar için İç Güvenlik Bakanlığı tarafından göçmen vize taleplerini işler.

Bir yabancının (vatandaş olmayan) bir ABD vatandaşı oluncaya kadar ki süreçtir.

Göçmen Olmayan Vize

Geçici bir süre için ABD’ye girmek isteyen kişiler için düzenlenen vizedir. Göçmen olmayan vize kategorisi turistleri, iş adamlarını, işçileri, öğrencileri vb kapsar…

Göçmen Olmayan Vize Başvurusu (DS-156)

Vize (bir yabancı uyruklu kişinin pasaportunda damgalanan giriş iznidir) almak için doldurulan ve yerel ABD konsolosluğuna sunulan bir başvuru formudur.

O

İzinsiz Kalma

“İzinsiz Kalma” bir ziyaretçinin I-94 formunda onaylanan ve kaydedilen tarihten sonra Birleşik Devletlerde kaldığı durumu açıklar. “İzinsiz Kalma” “izinsiz kalma” süresine göre vizenin iptalinden girişin reddine kadar çeşitli cezaların başlatılması için geçerli sebeptir.

P

Pasaport

Pasaport kişinin kimliğinin yasal belgesi olarak kabul edilen resmi belgedir ve kişinin ülkelerin yasaları ve statülerine göre ülke sınırlarını geçmelerine izin verir.

Kalıcı Oturma İznine Sahip Kimse/PR

Green Card ile ABD’de yasal olarak oturma ve çalışma izni olan kişidir.

Dilekçe

Bir ABD vatandaşı veya kalıcı oturma iznine sahip kişi (PR) tarafından lehdar adına yapılan resmi talep belgesidir ve lehdarın bir göçmen vizesi veya Green Card almaya uygun olduğunu göstermeye çalışır.

Port of Entry (Giriş Noktası)

Yabancı uyruklu bir kişinin ABD’ye girdiği giriş noktasıdır. Burası kimlik doğrulamasının yapıldığı, biyometrik veri onaylarının yapıldığı, kişinin pasaportunun geçerliliğinin, vizesi olup olmadığının ve/veya ABD’ye giriş izni olup olmadığının incelendiği yerdir.

Yabancı uyruklu bir kişinin ABD’ye girdiği giriş noktasıdır. Burası kimlik doğrulamasının yapıldığı, biyometrik veri onaylarının yapıldığı, kişinin pasaportunun geçerliliğinin, vizesi olup olmadığının ve/veya ABD’ye giriş izni olup olmadığının incelendiği yerdir.

Port of Exit (Çıkış Noktası)

Yabancı uyruklu bir kişinin ABD’den ayrıldığı çıkış noktasıdır. Burası bir kişinin kimlik doğrulamasının yapıldığı, biyometrik veri onayının yapıldığı, pasaport ve vizenin geçerliliğinin incelendiği ve ABD’ye girdiği süreden itibaren “statü içi” olduğunun (Bakınız İzinsiz Kalma) doğrulandığı yerdir.

Yabancı uyruklu bir kişinin ABD’den ayrıldığı çıkış noktasıdır. Burası bir kişinin kimlik doğrulamasının yapıldığı, biyometrik veri onayının yapıldığı, pasaport ve vizenin geçerliliğinin incelendiği ve ABD’ye girdiği süreden itibaren “statü içi” olduğunun (Bakınız İzinsiz Kalma) doğrulandığı yerdir.

Premium İşlemler

Premium İşlemler Hizmeti başvuranların 15 iş günü gibi daha kısa bir süre içerisinde ve işlemlerin daha hızlı tamamlanarak bir cevap alacağını garanti eden ve €1,000 ek ücret karşılığında verilen bir hizmettir.

İmtiyaz Kategorileri

ABD vatandaşlarının ve oturma iznine sahip kişilerin göçmenlik vizesine başvuran akrabalarının yüksekten düşüğe doğru tercihe göre sıralandığı kategoridir. Her kategori yıllık olarak belirli sayıda vize onaylar. Her kategori için bekleme süresi kategorideki vize sayısına göre değişir.

İmtiyazlı Akraba

Bir ABD vatandaşının veya kalıcı oturma iznine sahip olan kişinin bu imtiyaz kategorilerinden birisine ait olan aile üyesidir.

Cari Ücret

Cari Ücret, yabancı uyruklu bir kişiye belirli bir alanda ödenecek olan saatlik ücret, iş faydaları veya fazla mesai karşılığında ödenen ücrettir.

Öncelik Tarihi

Göçmenlik yetkilileri tarafından bir başvurunun dosyalandığı tarihtir. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Vize Duyurularını (aşağı bakınız) kontrol ederek başvuran kişi hangi öncelik tarihlerinin şuanda işlenmekte olduğunu öğrenebilir ve daha sonra kendi vizesi için ne kadar beklemesi gerektiğini tahmin edebilir.

Q

Kota

Her yıl her bir kategoride Birleşik Devletlere girişine izin verilen göçmen sayısıdır. Çekirdek aile üyeleri bu kotaya dahil edilmezler. Kotalar her yıl ABD Kongreleri tarafından düzenlenir.

R

Alındı Bildirisi

Bu İç Güvenlik Bakanlığının bir dilekçe veya başvuruyu aldığını onaylayan bir I-797 Dava Duyurusudur.

Yeniden Giriş İzni

Gelecek bir yıl boyuca ABD dışında kalması gereken ve Yasal Oturma İznine Sahip Kişiler (Green Card sahipleri) yeniden giriş izni için başvurabilirler. Yeniden giriş izni green cardı korur ve ABD dışındayken kalıcı oturma iznini kaybetmemenizi sağlar. Yeniden giriş izinleri iki yılda bir yayınlanır ve ilave iki yıllık bir süre için belirli koşullar altında uzatılabilir. Yenide giriş izinleri I-131 formunda doldurulur.

Din Görevlisi Vizesi (R-1)

R-1 vizesi tanınmış bir tarikat çatısı altında ve dini işlerde çalışan göçmen olmayan yabancı uyruklu kişilere verilir. Bu vize bir kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından örgütsel sponsorluğu gerektirir. Bu vize rahip, papaz, din öğretmenleri ve dini hizmetler sağlayan diğer insanlar için düzenlenir.

Mülteci

Karşılaştığı güç koşullar nedeniyle kendi ülkesinden ABD’ye kaçmak için özel bir göçmenlik statüsü arayan kişidir. Asyalılardan farklı olarak (yukarı bakınız) mülteciler ABD’ye gelmeden önce özel statü için başvurabilirler.

Uzaklaştırma

Bir kişiyi ABD’den sınır dışı etmenin resmi adıdır.

Uzaklaştırma İşlemleri

Bir kişiyi ABD’den uzaklaştırmak için yasal prosedürdür. Uzaklaştırma işlemleri bir kişinin ABD’den uzaklaştırılmasına gerek olup olmadığına karar veren göçmen mahkemesi huzurunda yürütülür.

Kanıt Talebi (RFE)

RFE, vize başvurusunda bulunan kişiye vize uygunluğunu sağlamak ve/veya desteklemek amacıyla ilace dokümantasyon sağlanması için USCIS tarafından yapılan yazılı ve ayrıntılı taleptir. Bu tür durumlarda başvuru veya dilekçe sahibine kanıt talebine cevap için genellikle en fazla 12 hafta izin verilir.

S

İkincil İnceleme

Yabancı uyruklu kişinin ABD’ye giriş için uygunluğunun onaylanmasıyla ilgili sorular ortaya çıktığında bir CBP Memuru tarafından kusursuz bir araştırma yürütülür. İnceleme sonucu girişin reddi kararı çıkabilir.

Güvenlik Kontrolleri

Sicil incelemeleri belirli kişilerin ABD’ye girişini engellemek için yürütülür.

Servis Merkezi

ABD’deki insanların göçmenlik sorunlarıyla ilgilenen bir USCIS ofisidir.

Özel Göçmenlik Vizesi

Eğer kalıcı izne sahip bir kişi (green card sahibi) özel izin almadan (yeniden giriş izni, yukarıya bakınız) bir yıldan daha uzun bir süre için ABD dışında kalıyorsa bu kişinin ABD’ye LPR statüsünde geri dönmesi için özel bir göçmen vizesi talep etmesi gerekir. ABD dışında kalmayı gerektiren sebebin kanıtıyla yerel konsolosluğa giderek özel göçmen vizesi başvurusunda bulunmanız gerekir. Ayrıca ABD’deki oturma izninizin iptal edilmesine dair bir niyet olmadığını ispatlamanız gerekir.

Uzmanlık Gerektiren Mesleki Vize (H-1B)

H-1B vizeleri yüksek öğrenimin belirli bir kısmını tamamlayarak elde edilecek teorik ve pratik uygulamalara ihtiyaç duyan ve belirli bir uzmanlık gerektiren meslekle uğraşan kişiler için düzenlenir.

‘Sponsor’ terimi genellikle dilekçe veren kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bir sponsor olabilmek için ABD hükümeti tarafından belirlenen seviyenin üzerinde mal varlığına veya minimum gelire sahip olmanız gerekir.

Eş, yasal olarak evli adam veya kadındır ve ikincil vize almaya uygun kişi olarak dikkate alınırlar.

Bir ABD Vatandaşının Eşi için Vize (K-3)

K-3 vizeleri ABD vatandaşlarının yabancı uyruklu eşlerinin green card onayını beklerken ABD’ye girişlerine yardımcı olmak için düzenlenir.

Öğrenci Vizesi (F-1)

F-1 Öğrenci Vizesi resmi olarak tanınmış ABD eğitim programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenir. Bu vize, öğrencinin tam zamanlı eğitim programı korunduğu sürece geçerlidir.

Tamamlayıcı Göçmen Olmayan Vize Başvurusu (DS-157)

DS-157 göçmen olmayan vizeler için bir tamamlayıcı vize başvurusudur. Dilekçe sahibinden sicil araştırmalarını yürütülmesinde ilgili kurumlara yardımcı olacak bilginin sağlanması talep edilir. Bu form bir NIC’a başvururken konsolosluğa verilmelidir. Çoğu durumda bu bilgi 16-45 yaşları arasındaki erkeklerden talep edilir.

T

Teknoloji Uyarı Listesi (TAL)

Teknoloji Uyarı Listesi potansiyel “çift kullanım” uygulamalarıyla ilgili teknolojilerin ve alanların bir özetini sunar. TAL listesi kimya, immünoloji ve farmakoloji, mimarlık, inşaat mühendisliği ve kentsel tasarım alanlarında her teknoloji ve beceriyi içeren kapsamlı bir güvenlik kontrolüdür.

Geçici Ziyaretçi Vizesi (B-1/B-2)

Bu kısa süreli olarak Birleşik Devletleri ziyaret edecek kişiler için uygulanan en yaygın vize sınıflandırmasıdır.

Geçici İşçi

Geçici işçi belirli sınıflandırmalar altında belirli bir süre boyunca ABD’de yasal olarak çalışma iznine sahip göçmen olmayan işçidir.

Anlaşma Yatırımcısı Vizesi (E-2)

Bu vize Birleşik Devletlerde İkili Yatırım Anlaşması sonucuna varan ülkelerin vatandaşları ve iyi niyetli ABD ticaretinde büyük yatırımlar yapma sürecinde olan kişiler için düzenlenir.

Anlaşma Taciri Vizesi (E-1)

Bu vize uluslararası kapsamda, büyük nitelikte ticaret gerçekleştiren ve Birleşik Devletler ile İkili Ticaret Anlaşmasında sonuca varan ülkelerin vatandaşları için düzenlenir.

U

Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS)

Mart 2003 tarihinde ABD Göçmenlik ve Yerlileştirme Bürosu (INS) İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlanmış ve ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) olarak yeniden adlandırılmıştır. USCIS güvenli, etkin ve gelişmiş bir göçmenlik ve vatandaşlık karar verme fonksiyonları ve göçmenlik hizmetleri plan ve prosedürlerinin oluşturulmasından sorumludur.

Belgesiz Yabancı

Yasadışı bir kişidir. ABD hükümetinden izin almadan ve dolayısıyla ABD’de yasa dışı olarak bulunan bir kişidir.

US-VISIT yasal seyahat ve ticareti kolaylaştırırken sınırları ve ulusal güvenliği genişleten bir programdır. Yüksek hızda bilgi transferleri gibi biyografik ve biyometrik teknolojileri kullanılır.

US-VISIT yasal seyahat ve ticareti kolaylaştırırken sınırları ve ulusal güvenliği genişleten bir programdır. Yüksek hızda bilgi transferleri gibi biyografik ve biyometrik teknolojileri kullanılır.

Vize Çekilişi

ABD Green Card Çekiliş program için alternatif isimdir. US Diversity Vize Çekiliş programının amacı Amerika’yı daha çeşitli bir ülke haline getirmek yani çok uluslu Birleşik Devletlere giren farklı etniklere sahip kişilerin sayısını dengelemektir.

V

Vize

Giriş noktalarında ABD’ye girişte bakılan ve Birleşik Devletler Konsolosluğu tarafından verilen bir izindir.

Vize Duyrusu

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve hangi öncelik numaralarının işlenmekte olduğunun gösterildiği tablodur. Vize Duyurusu katılımcıların diğer katılımcıların bekleme sürelerini listeleyerek kendi vizeleri için ne kadar beklemek zorunda kalacaklarını tahmin etmesine yardımcı olur.

Vize Görüşmesi

Bir konsolosluk görevlisi tarafından yürütülür ve uygunluğa, reddedilme sebeplerine ve herhangi bir özel güvenlik kontrolüne (örneğin TAL) gerek olup olmadığının karar verilmesinde önemli bir adımdır.

Vize Muafiyet Programı (VWP)

VWP 27 ülkedeki katılımcıların vize almaksızın Birleşik Devletleri ziyaret edebilmesine ve iş yapabilmesine izin verir. Ziyaretçiler sadece 90 gün boyunca ABD’de kalabilir ve bu süreyi uzatamazlar.

Göçmenlik Çekilişi

Çeşitlilik Göçmen Vizesi Programı Birleşik Devletlerde Kalıcı Oturma İzni Belgesini almak için Birleşik Devletler Kongresi tarafından düzenlenir. Bu aynı zamanda Green Card Çekilişi olarak da bilinir. Çekiliş Dışişleri Bakanlığı tarafından yıllık olarak düzenlenir ve Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasının (INA) Bölüm 203 (c) şartları altında düzenlenir.

Muafiyet (uysunsuzluğun)

ABD’ye giriş için uygun görülmeyen katılımcılar uygunsuzluk nedenini ihmal edilerek özel bir izin talep edebilir.